Presentació

 

V CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL

 

Els dies 6 i 7 de febrer de 2013,  es celebrarà a la seu del Vapor Universitari de Terrassa el “V Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental”.

Aquest congrés és un espai de debat on s’aborda la legislació actual, els diferents mètodes de detecció existents, tant clàssics com nous, i els tractaments a realitzar, posant un èmfasi especial en la prevenció, la formació i la protecció per fer front a aquesta problemàtica, amb l’objectiu de proposar noves metodologies de treball i preveure l’evolució de les mesures de seguretat.

Ja fa més de 30 anys des del primer cas de Legionel·losi al món però, tot  i que s’ha n’ha parlat molt i s’han realitzat molts estudis per a solucionar aquest problema, encara hi ha l’aparició de nous casos de brots d’aquesta malaltia que afecten als ciutadans i ciutadanes del nostre país (només cal recordar casos com els de Mataró, L’Hospitalet, Reus, Alcoi, etc.)

Cal, doncs, qüestionar-se que passa amb aquesta malaltia. S’hi està indefens? o, realment s’estan portant a terme accions efectives tant per part dels professionals com de l’administració per tal d’evitar l’aparició de nous brots?.

La Legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionella pneumophila que realment es caracteritza per una pneumònia amb una febre alta, cefalees, diarrees i vòmits que, en alguns casos, pot arribar a acabar amb la mort del pacient. Aquesta pneumònia és clínicament indistingible d’altres pneumònies atípiques i amb freqüència els pacients necessiten hospitalització. El risc de contraure la malaltia depèn del tipus i intensitat d’exposició i de l’estat de salut de la persona, augmentant el risc en persones d’edat avançada, fumadors, alcohòlics, malalts pulmonars i altres malalts amb el sistema immunitari debilitat

Es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots epidèmics que poden afectar grups de persones d’una determinada comunitat. El bacteri legionella pneumophila és un microorganisme associat al medi aquàtic que, en ocasions, pot colonitzar instal·lacions que necessiten aigua per funcionar. Si no es fa un manteniment adient, aquestes instal·lacions poden actuar com a possibles focus multiplicadors de la malaltia, tot proporcionant els nutrients i la temperatura adequada per a la multiplicació de la legionella pneumophila, a més de dispersar l'aigua contaminada a l'aire en forma d'aerosols.

Els aparells o equips de més risc de disseminar aquesta malaltia a l’entorn no només són les torres de refrigeració de les nostres indústries, a les quals, sistemàticament, es fan responsables de  la majoria dels casos de legionel·la. També hi ha els sistemes humidificadors de l’aire a l’interior dels edificis, sistemes d’aigua sanitària calenta i freda ( xarxa, dipòsits, calderes, cisternes, etc. ), instal·lacions de centres hospitalaris i instal·lacions d’ús col·lectiu  ( dutxes, hotels, saunes, spass, etc. ), instal·lacions termals i piscines climatitzades en moviment. Són, doncs,  molts els sistemes que cal controlar i vigilar, per tal de poder garantir i evitar la contaminació del nostre medi ambient.

D’altra banda, les notícies relacionades amb el medi ambient han adquirit una especial rellevància en els medis de comunicació i en les esferes polítiques i socials. Temes com l'escalfament global, el canvi climàtic, la contaminació de l'aire i el subministrament d'aigua ocupen gairebé a diari les plataformes informatives, tot contribuint a crear un clima en l'opinió pública que va des de la seria preocupació per aquests problemes fins la total indiferència per plantejar solucions que permetin revertir una tendència que sembla irrebatible, tant des del punt de vista científic com de les seves manifestacions quotidianes en la vida real.

Hi ha, però, un aspecte ambiental que ha aflorat a nivell de la seva percepció per part de la societat: l'ambient interior. És a dir, aquell entorn en el qual les persones hi passen al voltant del 60% de la seva vida laboral i domèstica. En aquest sentit, s'observen tendències reivindicatives que apunten a gestionar amb rigor la qualitat ambiental a l'interior d'edificis i instal·lacions, tot fonamentant aquesta acció en criteris de seguretat, prevenció, confort i imatge, amb manifestacions individuals i col·lectives que influeixen necessàriament en les esferes empresarials, sindicals i mediàtiques.

El “V Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental” té com a objectiu constituir no solament una plataforma d'informació i difusió dels factors que influeixen en la qualitat de l'ambient interior sinó, a més a més, destacar tant les conseqüències negatives que per les persones pot significar qualsevol deficiència en aquest sentit com les avantatges que, no hi ha dubte, aporten en aquest àmbit les actituds intel·ligentment enfocades amb un raonament previsor. Amb un enfocament eminentment pràctic, s'analitzaran en el decurs del congrés les causes de distorsió de l'entorn ambiental interior, així com les iniciatives i estratègies que permetin garantir la seva idoneïtat de manera sostenible, centrant aquest examen en les variables que incideixen significativament en aquest sentit: la qualitat de l'aire, les condicions d'higiene i els factors de risc davant la legionel·losi.